Приключва вторият Лагер за иновации в Габрово

Вторият лагер за иновации в Габрово приключва днес с представянето на идеите в трите предизвикателства, наречени Цех за Култура, галерия „Индустрия 4.0“ и „Кооперация Образование“.

Работната група на Галерия Индустрия предложи специализирана платформа и събитие, наречено Габровски иновационен МОЛ, в което да бъдат въвлечени всички страни, ангажирани с развитието на икономиката в града.

Според една от групите, работещи в областта на културата и градската среда, проблем е липсата на усещане за общност. Те предложиха като решение на проблема организиране на масов пикник, съпътстван от културни събития, наречен „Супа ден“, който да насърчи общуването и да сближи общността.

Втората работна група фокусира своите усилия върху активизирането на хората над 55 години, като „старейшините на обществото“ чрез организиране на оригинални инициативи. Пазар за идеи, който да събере представите на младите хора за облагородяване на градската среда, чрез интегриране на изкуство, предложи третата работна група на цеха за Култура.

Групата на „Кооперация Образование“ акцентира върху връзката между младите хора, образованието и бизнеса. Те предложиха шест идеи: