Петър Иванов за метода „Екипи без граници“ и интегрирането му в социалните иновации

Менторът Петър Иванов ни разказва за работата на трите подгрупи от техния отбор по предизвикателството „Младите хора в социалните иновации“. За него това е първо участие в лагер за иновации. Освен акумулираната енергия от общуването с млади хора от различни възрасти и с различни занимания – ученици, студенти и работещи, лагерът в Габрово е възможност за Петър Иванов да тества ефикасността на метода си „Екипи без граници“ и до колко той е съотносим към социалните иновации.