Патрик Молиноз: Да просветлим бъдещето за младото поколение

Патрик Молиноз е член на Европейския комитет на регионите от ПЕС Заместник-председател на регион Бургундия-Франш-Конте, панелист в предизвикателството Младежко предприемачество за дигитално бъдеще.

Регионът във Франция, откъдето идвам, е известен с виното, горчицата и някои други специални неща. Като вице – президент на регион Бургундия-Франш-Конте аз отговарям за международните връзки, търговията, иновациите и цифровизацията. Също така, от 21 години съм кмет на едно малко градче. Тук съм, защото много се интересувам от европейското сътрудничество и една от темите, които се дискутират засяга младите хора, което е и моя грижа.

Вярвам, че подобни инициативи са изключително полезни. Не бих могъл да се ангажирам с конкретни резултати от днешни яден, но „отварянето“ на кръгозора на младежите, помагайки им да мислят заедно за разрешаването на общите им проблеми, поставяйки иновациите и развитието за един по – добър живот винаги е полезно.

Една от целите, които самият Европейски съюз си поставя е да помага на всеки гражданин и всяко населено място да живеят по – добре, чрез обмен на добри практики и сътрудничество. Всъщност, за мен е интересно да видя как това се случва на местно ниво.

Моето кратко послание към всички участници в Кампа – в идеален вариант това би било да направим живота на всеки един човек по – добър и в този смисъл Европейският съюз представлява този идеал – идеал за мир, по – добра икономическа и демократична ситуация. Понякога този идеал не се разбира много добре от обикновените хора и тогава местните власти и в случая кметът са много важни. Трябва да покажем най – доброто от себе си и от своите региони. Ако трябва да използвам само една дума това е да просветлим бъдещето за младото поколение.