Общи условия – Хакатон 2020

Предмет на състезанието е разработването на иновативно мултиплатформено приложение, адресиращо конкретен проблем, недостатък или потенциал на община Габрово. Приложението трябва да отговаря на определени условия, описани в КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА. Участниците в Състезанието са длъжни да спазват ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на #GabrovoHackathon и да декларират съгласието си с тях.

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА можете да разгледате тук: