Народно читалище „Будителите – 2017“
Категория: Друго
Идея

Представяме пред Вас идеята за бизнес начинание за производство на еко влакна, еко плат и еко опаковки от стъблата на растенията коприва и коноп.

Бизнес идеята се оформи по време на посещението ни като представители на НЧ „Будителите 2017” и Сдружение „Фабриката“ /Габрово/ в град Леуварден, Нидерландия, през 2019 г. Там се запознахме с дейността на House of Design (https://www.houseofdesign.nl) и в разговора с дизайнера и собственик на компанията Айлийн Блекмор, бяхме впечатлени от устойчивите и иновативни проекти, по които фирмата работи, и които екипът успешно разработва и развива в бизнес модели. Производствената технология е приложима по замисъл и в местните условия. В контекста на Европейския зелен пакт и амбицията за въглеродна неутралност, такова начинание би било модел за малко предприятие, което използва еко ресурс и не генерира отпадъци. Производство с потенциал да създаде заетост и да носи приходи, в съответствие със „зелената“ политика.

Процесът на развитие на предприемаческата идея имахме възможност да проследим в рамките на проекта „Craft Your Future”, финансиран по програма „Еразъм+“, чиято цел е обучението на ново поколение млади хора с умения да комбинират традиционни занаяти, нови тенденции и технологии, и елементи на кръговата икономика, в подкрепа на създаването на устойчиви продукти на бъдещето. www.craftyourfuture.eu.

Експертите на House of Design разработват нови материи от едни от най-непретенциозните растения на света – копривата и конопа, които виреят и в нашия регион. Платовете от коприва и коноп са много здрави и са алтернатива на синтетичните материали, които замърсяват природата с конвенционалното си производство.

Нашият проект за преобразуване на стъблата на копривата и конопа в еко влакна ще намали използването на традиционните синтетични влакна и бои. Новите еко влакна ще се боядисват с помощта на естествени растителни багрила. От обработения коноп успешно могат да се произвеждат ръкавици за градинарите, както и някои видове опаковки и така да се ограничи употребата на пластмасовите продукти за еднократна употреба.

Проектът предвижда използването на местни суровини, знания, опит, наследство и талант, за да се произвеждат продукти, с грижа и уважение към местните хора и природата.

Идеята, вдъхновена от опита на House of Design, ще инкорпорира подхода, знанията и модела на партньорите и ще се реализира съвместно с тях на база на местните ресурси, местната екосистема и местните знания и умения, използвани от поколения. Моделът ще е изражение на съвременните тенденции в район, прославен с традициите си в текстилното производство.

Участници
Айлийн Блекмор

Айлийн Блекмор е мултидисциплинарен артист, създател и директор на House of Design. Айлийн инициира и участва в проекти, в които продуктовите дизайнери са изправени пред предизвикателството да използват своето любопитство, творчество и изобретателност в партньорство с професионалисти от други дисциплини. От тези партньорства се раждат неочевидни идеи и проекти, които се превръщат в социални позиции, а естетиката, новите тенденции и устойчивостта се обединяват.

Мариана Проданова

Завършила съм Българска филология в Софийски университет, Арт мениджмънт в Нов Български университет, имам докторска степен по „История и теория на културата“, Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Работя в областта на мениджмънта, политиките за култура, културно наследство, местно и регионално развитие, културно предприемачество  и др.

Всички проекти,   които съм инициирала или в които съм участвала са прилагали интегриран подход, съчетавайки социални, културни и/или образователни цели, развитие на културното предприемачество, включване на местните граждани.

Последният проект, в който участвам заедно с колегите от екипа, е „Craft Your Future”, финансиран по програма „Еразъм+” на ЕС. Проектът е изградена около три основни теми: традиционни занаяти, нови тенденции и технологии и кръгова икономика. В продължение на три години разширих и задълбочих знанията си по тези теми, като участвах в теоретични и в практически занятия за проектиране на устойчив продукт и неговата пазарна реализация.

Велина Махлебашиева

Кореспондент съм на Българското национално радио за Габровска област.  От 2017 година съм член на екипа на най-новото градско читалище в Габрово – НЧ „Будителите – 2017“. Реализираме проекти в подкрепа на местния културен и творчески потенциал, залагаме на образователни цели и на работа с общността.

Проектът „Craft Your Future” по програма „Еразъм+“, е последният, в който вземам участие, заедно с екипа. Той се фокусира върху съчетанието на традиционните занаяти, новите тенденции и технологии, и елементи на кръговата икономика. Придобих познания- в хода на занятията- за процеса на създаване на устойчиви продукти.

Видео визитка