Май Стори травел ЕООД
Категория: Устойчиво развитие
Идея

Работно име на идеята: KOAN – GABROVO.

Същност: Дизайн и маркетинг на линия туристически продукти , базирани на идеята за устойчив и отговорен туризъм, здравословно хранене, връзка с природата, както и местни уникални продукти.

Ключови продукти : Пътеки на щастието, Trashumentes, Горски бани, терапевтични програми, тематични ритрийти, уикенди за здравословно хранене, Mindful събития, зелени офиси и др.

Крайна цел  и полза за града и общността: Припознаване на Габрово и региона като център за устойчив и отговорен туризъм, здраовлсовни продукти , свързани с емоционалното и физическо здраве на човек. Създаване на работеща мрежа на взаимодействуе между местни производители и собственици на заведения и места за настаняване.

Мотивация и пазарна възможност:Mindful е сред най-бързо развиващите се сектори в туризма. Хората все повече търсят Осъзнати пътешествия и преживявание, антистрес програми, контакт с природата, искат да се хранят здраволсовно, практикуват йога ….На всички световни форуми, посветени на PostCovid туризма се обръща специално внимание и се залага именно на тази форма на туризъм. Габрово има всички ресурси, за да се равие и предлага именно таи линия.

„Аз съм местен“/Im a local: Това е една от важните фази в изпълнението на идеята и е свързана с използване на местиите продукти като ресурс за изграждане на идентичност .Имаме конкретни идеи за свързаване на местните производители в мрежа и обособяване  на специален знак за идентичност  „Аз съм местен“

Основен проблем свързан с кръговата икономика: Липсата на познания и добри практики по отношение на отговорен и устойчив туризъм в Габрово. Предизвикателство е да предложим добри и действащи модели, за това привлякохме като партноьр един от лидерите в Испания в тази област -Taranna. Те имат сериозен опит в различни точки по света именно в тази област. Marketing: На първа фаза залагаме на  B2B международни събития с водещи организации и фирми от бранша, както и с журналисти, блогъри, инфлуенсъри, работещи в сферата на здравословните продукти . В това отношение разчитаме на доброто си партноьрство с  някои водещи организации като европейския алианс за отговорен туризъм , асоциацията Mindful travel и др.

Участници
Йонка Агалова

Управител на My Story travel, Занимава се с дизайн на туристически продукти и авторски пътешествия/експедиции/в България и на Балканите. Лектор в Универститета  CETT -Барселона

Алекс Томбойкс

Има предприемачески инициативи в областта на туризма, експерт по устойчив и отговорен туризъм, участва в управителния съвет на Taranna-лидер в Испания в областта на устойчивия и отговорен туризъм

Видео визитка