„Клаудрак“ ООД
Категория: Управление на отпадъците
Идея

Полиетилен терефталатът или РЕТ е един от най-универсалните и евтини материали за производството на опаковки.  Главният проблем пред рециклирането на РЕТ-бутилките е смесването на три вида полимери, което води до незадоволително качество на рециклираната пластмаса, спрямо изходната суровина. Полиетилен терефталатът (РЕТ) на бутилката се смесва с полипропилен (PP) на етикетите и с полиетилен с висока плътност (PE-HD) на капачките. Сепарирането им е сложен и скъп процес!

Рециклирането на РЕТ-бутилките е глобален проблем, защото те са един от основните замърсители на реки, морета и океани! Под въздействието на UV-лъчите на слънцето, бутилките се разпадат до микрочастици. Направените научни изследвания доказаха повсеместното отравяне на питейната вода на планетата с микрочастици от пластмаса. Вече никъде не съществува абсолютно чиста вода за пиене!

Проблемът е остър и трудно нерешим, но нашият екип разполага с работеща технология за безкрайно рециклиране на полиетилен терефталата!

Решението на проблема е чрез отстраняване на замърсяващите полимери в конструкцията на РЕТ-бутилките. Това може да стане чрез съчетаването на два метода:

1. Отказване от употребата на полипропиленови и други етикети, и замяната им с дигитални, които съдържат огромна информация, в добавка с интерактивност на интернет на нещата (IoT).

2.  Нов дизайн на затварящата капачка, която при отвиване да сваля защитния полиетиленов пръстен от гърлото на бутилката.

Две конструкции на затварящата капачка са в процес на патентоване, като се запазват стандартните габарити, със следните нововъведения: Нашият екип създаде иновативна система, от ново поколение, за автоматизирано управление на отпадъците, която ще позволи на трите световни компании да постигнат огромен напредък в процеса за пълно рециклиране на техните PET бутилки. Системата е в процес на патентоване.

Участници
Марта Бозова дьо Гуцал

мотиватор и талисман на екипа

Деан Тихомиров Безлов

5+ години B2B опит като статистик и консултант. Опит в създаване и управление на SaaS start-up

Димитър Петров Петров

3+ години B2B опит като графичен и продуктов дизайнер

Димитър Руменов Райнов

5+ години опит в инвестиционното банкиране и Управление на активи. Работил по сделки за сливания и придобивания и сделки на капиталови пазари в потребителски и търговски сектор

Петър Маринов Петров

20+ години опит в НИРД (R&D), софтуерна архитектура и разработване на нови продукти, с акцент на разработките в Кръговата икономика и ВЕИ

Видео визитка