Сребърна икономика

Лагер за иновации Габрово 2018

Сребърната икономика е посветена на възрастните хора в нашите общества. Както подсказва името й, сребърната икономика не е „пазарна“, а кръстосана „икономика“.

Процесът на застаряване на населението е реален и засяга всеки пазар и индустрия, като например жилищно настаняване, транспорт, хранително-вкусова промишленост, застраховане, роботика, здравеопазване и електронно здравеопазване, комуникации, интернет, спорт и свободно време…

Всички тези пазари вече се адаптират към процеса на стареене.

Независимо дали говорим за посивяваща икономика, застаряваща икономика или сребърна икономика, намеквайки за побелелите коси на възрастните хора, правителствата и играчите в индустрията си представят нови политики и продукти, за да отговорят на нуждите на застаряващото население.

ГАЛЕРИЯ