Младите хора в социалните иновации

Лагер за иновации Габрово 2018

Нашата работа е да демонстрираме с примери как се надяваме другите да се държат.

Какво е социална иновация?

Ние определяме социалната иновация като практика за използване на творчеството за разработване на решения, които подобряват благосъстоянието на хората и обществото. Тази практика насърчава съвместни действия, творческо мислене и новаторски действия за посрещане на социални нужди. Тя използва опита и проницателността на засегнатите, за да предложи нови решения.

Начинът, по който правите тази промяна е толкова важен, колкото и каква промяна искате да осъществите. Социалните иновации могат да помогнат за справяне с местните, националните и глобалните предизвикателства в нашия свят. Неравенството, бедността, изменението на климата, расизмът, безработицата, самоубийствата, масовата миграция, интеграцията, самотата, недохранването са предизвикателства за всички нас.

ГАЛЕРИЯ