ЛАГЕР ЗА ИНОВАЦИИ

Габрово, 2018

СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ

Можем ли да решим ефективно, ефикасно и устойчиво значим обществен проблем чрез СОЦИАЛНА ИНОВАЦИЯ? На този въпрос ще търси отговор Лагер за иновации Габрово 2018, който Габрово. За място на неговото провеждане, организаторите Областен информационен център Габрово и Община Габрово, избраха Смешната къща или Дома на хумора и сатирата, за да погъделичкат, разсмеят, вдъхновят и провокират участниците към нестандартност, креативност и дори дързост в предложенията.

БИЗНЕС И СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Днешните млади хора са толкова загрижени да окажат положително въздействие върху света, колкото и да правят пари. Огромните 94% искат да използват уменията си в полза на кауза. Междувременно само половината от младите хора имат доверие в системата на свободния пазар, което е спад от 80% спрямо преди само 15 години…

СРЕБЪРНА ИКОНОМИКА

Сребърната икономика е посветена на възрастните хора в нашите общества. Както подсказва името й, сребърната икономика не е „пазарна“, а кръстосана „икономика“.

Младите хора в социалните иновации

Нашата работа е да демонстрираме с примери как се надяваме другите да се държат.

Какво е социална иновация?

ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ

Не е тайна, че трябва да направим значителни промени, ако искаме да запазим нашата планета. Докато хората оказват все по-голямо влияние върху земята, планетата се променя по значителен и тревожен начин.

Образование на бъдещето

Технологиите вече навлизат в класните стаи, тъй като преподавателите и разработчиците създават все повече и повече продукти, предназначени да подобрят образованието.

ГРАДСКИ БРАНДИНГ И ГРАДСКА СРЕДА

В рамките на лагера предизвиканите участници ще търсят отговор на следните въпроси:

Какво знаем за Габрово и по какъв начин искаме да бъдем разпознати от хората – национално и международно? …

ПАРТНЬОРИ