ЛАГЕР ЗА ИНОВАЦИИ

Габрово, 2017

Gabrovo Innovation Camp 2017 отново е насочен към развиване на културата на иновациите, която трябва да бъде внесена е обществото посредством всички негови движещи сили. Участниците в лагера трябва да са хора с нагласа за иновации, готови да си сътрудничат, с активно въображение и творческо мислене. В подходяща работна среда, под ръководството на ментори, участниците, групирани в отбори ще търсят иновативни решения на обществени въпроси, които се отнасят към трите предизвикателства на лагера. Отборите ще работят като самоорганизиращи се групи, които ще трябва да намерят интересни за тях теми и проблеми, да търсят посока и средства за въздействие и като резултат от работата си да изведат решение, което може да представлява практическа идея за справяне с конкретен обществен проблем. решението ще съдържа споделеното разбиране на групата, ще има потенциал за бърза реализация и приложимост към нови, различни обстоятелства.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ГАЛЕРИЯ ИНДУСТРИЯ 4.0

„Възможността се пропуска от повечето хора, защото е в работнически дрехи и прилича на работа.“

Томас Едисън

КООПЕРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ
Цех за култура