Какво се случва в Галерия „Индустрия 4.0“

Работният процес е … да не смееш да го прекъснеш! Всички са сериозни и съсредоточени. До къде са я докарали групата на индустриалците към 13 часа попитах шепнешком Надежда Ганчева от Фондация приложни изследвания и комуникации – чуйте отговора.