Какво се крие зад предизвикателството градски брандинг и градска среда?

Тридесет и три са участниците в шестото предизвикателство „Градски брандинг и градска среда“ по време на иновационния лагер в Габрово. Това го превръща в най-мащабното сред предизвикателствата в кампа тази година. С него са ангажирани архитекти, дизайнери, урбанисти, рекламисти, хора с поглед над града отвътре и отвън. Сред участниците в предизвикателството е и кметът на града Таня Христова.

„Габрово е един от малкото градове в България, които имат ясна запазена марка – Столица на хумора“, разясни идеята собственикът на предизвикателството Маргарита Доровска, директор на музея „Дом на хумора и сатирата“. „Като всяка запазена марка обаче, и тя има нужда от поддържане и актуализиране. Целта на предизвикателството е да погледнем отново какво се крие зад нея. В града има много проекти за благоустрояване и физическата среда е тази, която те убеждава, че брандът е наистина работещ.“

Днес групата постави основата за работата си утре. Участниците се запознаха, някои от тях представиха свои проекти, свързани с градски брандинг, и споделиха впечатленията си от града, задаваха въпроси за градската визия, критикуваха, вдъхновяваха, дебатираха върху това коя е отличителната черта на Габрово.

Тъй като Габрово е организиран по течението на река Янтра и поради факта, че е много дълъг град, участниците ще се фокусират главно в пространството около ДХС и крайречните улици „Аврам Гачев“ и „Дунав“ . Утре те ще бъдат предизвикани да се разходят в ролята на младежи, на семейства с малки деца, на туристи, на хора на възраст 60+ и да потърсят добрите, лошите и безличните примери в градската среда, как тя влияе на живота на габровци и гостите на града. Ще се очакват и конкретни предложения, градивни критики и много идеи.