Какво е социална иновация и има ли почва у нас?

Венцислав Козарев, ръководител на програма „Научна, технологична и иновационна политика“ във Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, представи няколко успешни примера за социални иновации и се опита да обясни на участниците какво представлява това толкова модерно, но в същото време толкова разтегливо понятие.

Има много дефиниции за социални иновации или предприемачество, но може би най – точната формулировка е нова практика за по – добро бъдеще. Всъщност, бихме могли да я определим като зараждането на една малка идея в сложна среда и дали това е процес, фирмена политика, емоция или дори забавление е дълга дискусия.

Някои твърдят, че социалните иновации се зараждат там, където пазара се проваля или когато имаме социално предизвикателство, например климатични промени, обществено здравеопазване и т.н., или пък когато имаме обществена промяна.

Широко споделяна практика е, че социалните предприемачи никога не работят сами, те винаги си сътрудничат с други партньори или организации.

Примери за успешни практики за социални иновации са килийните училища в миналото, които са довели до сериозни трансформации в обществото, кампанията „Да почистим България за един ден“, платформите за търсене на работа on – line, разделното събиране на отпадъци.