Интервю с Емилия Хубавенска, експерт Комуникации в екипа за Отворени иновации към Генерална-дирекция CОNNECT, Европейска Kомисия

1. Кое ви накара да се включите в Gabrovo Innovation Camp?

Иновационният лагер в Габрово е третият, в който участвам, но първият ми, и изобщо организиран, в България. Преди 2 години представих проблем, бях т.нар. challenge-owner, пред експертна група в Еспо, Финландия. Тогава групата работи по проблем, свързан с повсеместния цифров единен пазар и ролята на онлайн платформите в този контекст. Беше радостно, че групата в крайна сметка се насочи към идея, която бе базирана на отворени иновации, където фигурират всички участници в идейния и иновационен процес: бизнеси, институции, научни среди и граждани.

Това реално е и темата на моята работа в Европейската Комисия: как да се улесни участието на гражданите в процесите за създаване на нови пазари, продукти и услуги. Иновационни лагери, като този в Габрово, са един от начините.

2. Имаше ли нещо, което ви изненада?

Не бях изненадана. Добрите новини за мен са, че имах високи очаквания и те бяха оправдани. Организацията на лагера беше на ниво, а събраните и експерти, и млади предприемачи, и ученици подходиха много отговорно към събитието и темите му. Много се радвам, че успях да се запозная с толкова много мотивирани хора, с идеи, както и с визия за потенциалната им реализация.

Домакините от Община Габрово и Областния Информационен център в Габрово бяха прекрасни както в отношението си към участниците, така и в организацията около цялостното впечатление от събитието и града.

3. Смятате ли, че участието ви допринесе за промяна в някакъв аспект и доколко ефективни бяха дебатите във вашата група?

Промяната тепърва предстои и тя зависи от желанието и умението на групата да работи заедно и да развива идеята. Нашият екип работи върху темата за преодоляването на различията и намирането на баланс по отношение на иновациите в Европа. Хората в групата участваха с много ентусиазъм и идеи. Всеки допринесе с нещо, а най-хубавото беше, че намирахме лесно консенсус, дори и когато изглеждаше, че сме първоначално на различни мнения.

В групата нямаше дисбаланс, а напротив: смятам, че всеки от нас имаше възможност да сподели и обоснове идеята си. Всички ние сме доволни от проекта си и ще се радваме да го осъществим.

Пак се радвам, че и тази година хората, с които работя по време на иновационния лагер, виждат смисъл всички да имат възможност да участват в дискусии и да имат достъп до информация около идеи и иновации. Нашата група подкрепи виждането проектът ни да дава възможност на всички (бизнеси, институции, хора на науката и граждани) да имат възможност да дават своя принос или пък да инициират нови процеси.

4. Колко и кои от генерираните идеи, според вас, ще видят бял свят?

Някои от проектите бяха коментирани, веднага след като бяха представени. Община Габрово видя висок потенциал в някои от идеите. В крайна сметка, това беше и целта; някои от предложенията да станат реалност.

Аз лично чух доста интересни идеи, най-важното около които, че бяха предложени конкретни стъпки за реализацията им. Както казах, процесът е двупосочен. Зависи от динамиката на хората в групата, но и от страната, която е поставила проблема.

Лагерът беше успешен. Дочувам даже, че се счита за един от най-успешните. В тази връзка си мисля, че много от идеите ще видят бял свят.

5. Какво бихте попитали политиците в залата, участвали в Диалога с гражданите?

Бих ги попитала дали са готови за друг тип събития: публични събития, като Диалога с гражданите, но във формат, който се случва на базата на това, което общността реши да приоритизира.

Любопитна съм да разбера дали биха се съгласили да участват в конференция, която прилича на иновационен лагер, в който идеите се раждат тук и сега; без предварителна програма, дневен ред, брифинг. Това със сигурност, ми се струва, че ще бъде предпоставка за иновирането и сферата на създаването на политики.

6. Споделете тези емоции или впечатления, които веднага изплуват в съзнанието ви и са свързани с тези две събития.

Диалогът с гражданите беше една инициатива, която бе организирана много на време след иновационния лагер. Може би темите на двете събития трябваше повече да се препокрият, но от друга страна беше и важно да се даде думата на хората в залата.

Чувствата ми около иновационния лагер бяха любопитство и удовлетвореност. Любопитството беше свързано с това как такъв лагер би изглеждал в български контекст. Удовлетвореността ми беше породена от факта, че в България вече се случват подобни събития, което поставя страната ни в една друга реторика, свързана с иновациите, креативността, интерактивното образование, предприемаческото мислене, дигиталната ера.

Сега, след като събитието се е случило, остана удовлетвореността. Удовлетвореност в аспект организация, нагласа, резултати.