Заключителна реч на Марку Маркула, първи вицепрезидент на Европейския комитет на регионите