Дали провалът е майка на успеха?

Вдъхновяващо начало от Георги Стоев, председател на Икономическа зона Тракия Тех