Лилия Якова

Ясен Гешев

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

ЕМПАТИЯ

 

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

ДА ИМА ПРЕДИМНО МЛАДИ И ИНТЕЛИГЕНТНИ ХОРА В ГАБРОВО

Мариела Петрова

Иван Александър Кютев

Савина Цонева

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

ИНФОРМИРАНОСТТА

 

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

ПЪЛЕН С УСМИХНАТИ ХОРА

Емил Йорданов

Анна Александрова

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

ОБИЧТА КЪМ ХОРАТА

 

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

ЗАВРЪЩАНЕ НА ВСИЧКИ МЛАДИ ХОРА, РОДЕНИ В ГАБРОВО

Мариана Проданова

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

ОПТИМИЗМЪТ

 

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

ТЕОРИЯ

Йонка Агалова

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

ПРОГРЕСИВЕН ОПТИМИЗЪМ

 

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

ЩАСТЛИВО МЯСТО, КЪДЕТО ВСЕКИ Е ОТКРИЛ СВОЕТО МЯСТО.

арх. Цветомир Ценков

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

ИСТИНАТА, СПОДЕЛЯНЕТО

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

ВСЕКИ ДА ИМА ПО ЕДИН ЩАСТЛИВ ДЕН В СЕДМИЦАТА, ПРАВЕЙКИ НЕЩО