Николай Радев

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА И КОЛОРИЗАЦИЯТА

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

ЦВЕТОВЕТЕ И ФОРМИТЕ В СЪРЦЕТО НА ТВОРЕЦА МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕСЪЗДАДЕНИ В ГРАДСКАТА СРЕДА НА ГАБРОВО

Росина Пенчева

Надя Захариева

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

ПТИЧИ ПОГЛЕД И ОСТЪР УМ

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИДЕИ И РАБОТА НА МЛАДИ ХОРА

Момчил Цонев

Елена Христова

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

ОБИЧТА

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

РАЗПОЗНАВАЕМО И ПРОДАВАЕМО

Теодоси Балабанов

Светослав Славчев

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

 

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

ЖИВ, ЦВЕТЕН, ИНОВАТИВЕН

Марин Крънзов

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

НЕПОСТОЯНСТВОТО

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

ТРАДИЦИИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ИНОВАЦИИТЕ,

Георги Митков

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

МАЙСТОРЕНЕТО

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

ИНТЕРЕСНА, МНОГО ПОСЕЩАВАНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

арх. Ирина Аргирова

 

МОЯТА СУПЕР СИЛА Е:

ДЕЙСТВИЕ

 

МОЯТА ОПТИМИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ГАБРОВО XXI ВЕК Е:

ПОСТИГНАТ МОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА