Социалните иновации, които ще променят живота ни

Венелин Добрев работи като експерт международни програми и проекти в Агенция за регионално икономическо развитие – гр. Стара Загора. Съосновател е на „Успелите“ – положителната медия на България. Венелин е ментор на предизвикателството „Социални иновации“ в  Gabrovo Innovation Camp 2019.

В: Как протича работата във Вашата група до момента?

О: Работата още от началото върви страхотно. Младежите са много мотивирани, отворени и изключително интересни хора, които се сработиха по един невероятен начин. Не се познаваха, но намериха път един към друг. От време на време се опитвам да ги провокирам с някои игри, които още повече да ги сплотят като екип в това кратко време. Харесаха си една тема, която е доста актуална не само за Габрово, но и за други европейски градове и се отнася до задържането и привличането на младите хора. Говорихме си за това кое е важно за един млад човек, за да остане в града, след това разгледахме темата в местния контекст – кой и какво може да направи, каква е неговата роля. По-късно учениците проведоха дискусия с представители на Община Габрово и Областния информационен център за онова, което вече е правено, т.е. направихме проучване. Редно е да кажа, че децата имаха задача за вкъщи, която изпълниха чудесно. Трябваше да проучат добри практики от други градове за това какво е важно, за да останат хората в града. На тази база имаме интересни отправни точки, върху които ще доизградим идеята си.

В: Активни ли са като цяло участниците? Срещате ли някакви проблеми с тях?

О: Проблеми не бих казал. Както във всяка една група и тук има хора, които веднага от първата секунда бяха страшно ентусиазирани, скочиха. Хубавото беше, че те не доминираха в групата, т.е. не се получи налагане на мнения, а по-скоро това спомогна другите да се отпуснат и да започнат да участват по-активно. Това, което наистина прави приятно впечатление е, че те си помагат, изслушват се, говорят си. Бих казал, че групата няма слабо звено.

В: Това първото Ви участие ли е в Gabrovo Innovation Camp?

О: Да, първо участие и ако мога да си позволя малко по-неформално да кажа: „Страшно съм изкефен от него“. Всичко е чудесно – организацията, участниците, формата и поне към момента мисля, че може да излезе нещо много приятно като краен резултат. След като участниците свършат своята работа, топката вече е в хората, подали предизвикателството, да обмислят какво биха могли да приложат.

В: Какво според Вас е ценно в модела на иновационния лагер?

О: Това, че се дава възможност на младите хора да вземат думата. Навсякъде се казва, че се насърчава проактивност и диалог, но много малко се прави. Най-често се ограничаваме до една анкета, някоя и друга среща, снимка на някой кмет или общински съветник с учениците, ден на отворените врати и такива ала-бала неща за мен. Докато тук имаме устойчивост във времето и гъвкавост. Четвъртото издание на кампа е по нов модел, което показва адаптивност в търсене на по-добри резултати и аз искрено адмирирам този формат. Очаквам с нетърпение какво ще излезе и как ще бъде приложено!

Александър Попов

ПМГ „акад. Иван Гюзелев“

Венцислав Венков

Професионална техническа гимназия „д-р Никола Василиади“

Наил Халибрям

Професионална техническа гимназия „д-р Никола Василиади“

Александра Иванова

Национална Априловска гимназия

Даниел Георгиев

ПМГ „акад. Иван Гюзелев“

Надежда Тулуми

Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“

Марина Стоянова

Средно училище „Отец Паисий“

Иван Иванов

Професионална техническа гимназия „д-р Никола Василиади“

Стелла Чанлиева

Национална Априловска гимназия