3D биопринт, фермерство на Марс или как да измислим професия на бъдещето

Доц. д-р Ваня Димитрова е преподавател в Националния военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново. Тя е вдъхновяващият ментор в предизвикателството „Професии на бъдещето“. Ваня е въодушевена от срещата си с младите хора на Габрово и техните революционни идеи…

В: Как протича работата в групата по предизвикателството „Професии на бъдещето“?

О: Работата в нашата група върви много динамично, децата са страшно мотивирани. Още в първия ден генерирахме идеята, върху която ще развиваме нашето предизвикателство и вече сме дори на етап презентация. Това ме изненада, защото някои от децата не се познаваха, когато започнахме. След мозъчната атака излезе идеята за 3D биопринт, който да се реализира в Габрово. Всички се съгласиха да работят по тази идея, така че аз се радвам за това.

В: Значи участниците са активни?

О: Абсолютно активни!

В: Има ли изявени лидери, които се опитват да налагат мнението си в групата? Как успявате да ги мотивирате да работят като екип?

О: Има изявени лидери, това е нормално за тази възраст, но смятам, че с моя опит – все пак работя с млади хора от доста години, успявам да овладея динамиката на групата и всички да се чувстват комфортно. Няма конфликти, няма напрежение, всичко е наред.

В: На каква възраст са най-малкият и най-големият участник?

О: На 14 и 18 години. Страхотни млади хора. Много се радвам, че съм част от това предизвикателство. С толкова малки деца не съм работила – предимно със студенти и по-големи работя, така че и за мен това е нещо ново и много се радвам, че съм част от него.

В: Какви въпроси Ви задават най-често в групата?

О: Някои са доста по детски, свързани с темата. Опитвам се да отговоря на всички, на тези които не мога – веднага Гугъл влиза в употреба… Ние направихме проучване още вчера в рамките на дискусиите за самата идея и затова мисля, че доста бързо напреднахме. Въпреки краткото време от 2 часа направихме рамката на презентацията и днес вече разгръщаме темата.

В: Кои са най-разпознаваемите асоциации на децата по темата „Професии на бъдещето“? Какво разбират те под това?

О: Повечето се насочиха към сферата на информационните технологии, което е нормално. Поне трима-четирима от тях говориха за екскурзии, градинарство и фермерство на Марс, разбиване на астероиди, но все пак аз укротих нещата, защото идеята е да говорим за силно Габрово, а не за силен Марс. Децата са наистина страхотни, радвам им се много и тяхната енергия ме зарежда неимоверно!

Цветина Станева

Национална Априловска гимназия

Велислава Станева

Национална Априловска гимназия

Максим Садинов

Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“

Цветелина Джонова

Национална Априловска гимназия

Герасим Христов

Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“

Рая Тончева

Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“

Александър Кръстинков

Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“

Елисавета Пройнова

Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“

Лукан Манев

ОУ „Неофит Рилски“