Чували ли сте за „Зоната“?

Божидар Цветков е председател на Български младежки форум и дългогодишен експерт в сферата на младежката работа и неформалното образование. Това го прави прекрасен ментор на предизвикателството „Младежка зона“.

В: Как протича работата във Вашата група?

О: Много добре, много съм доволен. Младежите са изключително активни и пръскат ентусиазъм в рамките на целия иновационен лагер.

В: Стигнахте ли вече до някаква конкретна идея, която да развиете?

О: Имаме ясна и структурирана идея, която стъпка по стъпка започва да се изпълва със съдържание. В момента обмисляме как точно да изработим нашето представяне, така че да бъдем сред най-добрите. Очакваме да бъдем отличени като много активни и добре справили се с отправеното предизвикателство.

В: Активни ли са участниците в „младежката зона“?

О: Да, ние сме абсолютно пълна група. Точно толкова участници, колкото са заявили участие предварително, са днес тук на линия още от рано сутринта – будни, с плам в очите, с подготвени домашни, които вчера получиха. Надявам се да се отнасят с еднаква отговорност и към всички останали задължения, които имат.

В: Има ли във Вашата група участници, които вече се показаха като изявени лидери и се опитват да налагат мнението си върху останалите участници?

О: Категорично има участници, които са една идея по-активни от останалите, което е нормално. Има го този феномен, но той е нормален и ние успяваме да го балансираме чрез създадени, усвоени и добре приети от младежите малки правила, които водят до балансирано споделяне на мненията на всички членове на групата.

В: Кои са най-честите въпроси, които задават младежите към Вас?

О: Задават много конкретни въпроси в контекста на това, което работим, които да им позволят максимално точно да изразят своето мнение и да структурират идеята си.

В: Как оценявате формата на габровския иновационен лагер?

О: Събитието е фантастично! Лагерът влияе много върху местната общност и не само. В момента той e насочен към младежите в Габрово и виждам ефекта върху тях. Сигурен съм, че ефектът от Gabrovo Innovation Camp ще трае дълго време след това и младите хора, особено тези в моя отбор, ще берат плодовете на своя труд напред във времето.

Денислав Станев

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Пламен Петков

Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“

Ивайла Петрова

Национална Априловска гимназия

Денсилав Марчев

Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“

Александър Янкабаков

Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“

Моника Русева

СУ „Отец Паисий“

Калоян Колев

ОУ „Неофит Рилски“

Илиян Димов

Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“

Благовеста Марокова

ОУ „Неофит Рилски“