Грета Господинова – Станева: Концепцията за развитие на Шести участък, която обсъждаме днес, е  началната стъпка, която в бъдеще ще допринесе за всеки бизнес в този район

Грета Господинова – Станева е общински съветник. Отскоро, обаче, е и един от предприемачите в квартал „Шести участък“. Като такъв тя е активен учестник в групата, работеща по предизвикателството „Новият Европейски Баухаус като инструмент за редизайн на градовете“. 

Как оценявате идеите в групата на този етап?

Считам, че това, което се обсъжда в групата е всеобхватно. Обсъждаме доста детайлно преблемите, които има в този район, възможни решения, както и начини, по които да достигнем до тези решения. Говорим си за самата инфраструктура, за организацията на движението, за бизнесите, които в момента съществуват и които биха могли да бъдат привлечени. Говорим и за събитийност, както и за начините Шести участък да стане притегателен център за местните, а също и за туристите.

В качеството си на предприемач, откривате ли онова нещо, което ще е полезно за Вашето бизнес начинание в този район?

Да, срещайки се с всички тези хора тук и обсъждайки един вид концепция  за развитието на този район, смятам, че това е една начална стъпка, която с времето ще допринесе за всеки един бизнес там.

До колко, според Вас идеите, които произлизат от Вашата група, съвпадат с основните ценности на Новия Европейски Баухаус – естетика, устойчивост, приобщаване?

Мисля, че в нашата група те изцяло се припокриват. Ще е необходимо, разбира се, сериозно финансиране, но се надявам с времето такова да бъде привлечено.