Гордея се с децата на Габрово!

Марта Петрова притежава 15-годишен опит в областта на изпълнение на публични политики, стратегическо планиране и управление на проекти. В момента е директор на Дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. В Gabrovo Innovation camp е ментор на предизвикателство именно по тази тема.

В: Как протича работата по предизвикателство „Безопасност на движението по пътищата“?

О: Работата върви чудесно. Бих искала да споделя на първо място, че се гордея с децата на Габрово. Това са мили, интелигентни, умни и весели деца, които са на крилете на младостта, ентусиазма и в готовност за всички прекрасни неща, които ги очакват в живота. Те са подготвени много повече по темата пътна безопасност, отколкото очаквах. Далеч от сложните държавни политики, които темата предполага, това е една споделена отговорност на цялото общество, лична тяхна, на работното място, в училището, в семейната среда… Щастлива съм, че децата възприемат темата по този начин. Те много бързо успяха да схванат и интерпретират своята задача, да формулират идеи, които действително да бъдат интегрирани в изпълнението на тази доста сложна и комплексна политика.

В: Стигнахте ли вече до конкретна идея, която да развиете?

О: Да, разбира се. До момента дискутирахме идеята заедно сред зеленината на парк „Маркотея“ под прекрасното юлско слънце. Предстои да поработим върху нейното представяне по един атрактивен начин чрез видеоклип.

В: Активни ли са участниците, срещате ли някакви проблеми с тях? Има ли такива, които се оформят като лидери, които се опитват да налагат мнението си? Как успявате да сплотите групата, за да работи в екип?

О: Не бих го формулирала като налагане на мнение, а като предлагане на идеи, около които всъщност много бързо се обединяват и други участници, надграждат ги, а това провокира и техните собствени разсъждения. Получава се наистина една превъзходна работа в екип.

В: Това Ваше първо участие в иновационния лагер като ментор ли е?

О: Да, за първи път съм ментор. В предходните издания съм била участник.

В: Какво според Вас е ценното в този модел на провеждане на иновационни лагери?

О: Ценното е, че няма стандартна рамка, която в обичайни условия възпрепятства децата да развият креативност или да подходят с ентусиазъм. Това е една голяма добавена стойност на този формат. Другото ценно нещо е, че ние също научаваме много от децата, които имат ентусиазма на младостта си, чистотата на своята душа и непринуденост на идеите. Когато комбинираме всичко това – което имаме ние и носят те, се получава онова, което търсим. В общуването си с децата виждам, че те приемат някои неща с голямо учудване, защото в детския свят, за разлика от реалния, всичко трябва да се случи много бързо и лесно. Подхождат с голямо разбиране и най-важното е, че не долавям никакво отегчение в техните очи. Напротив, усеща се любознателност, желание за научаване на все повече неща. Те търсят своето място в света и това е най-прекрасното.