Адриана Андреева: Моделът, който ще предложим, може да бъде адаптиран и в други общини – и български, и чуждестранни

Адриана Андреева е част от творческия колектив на студио „Комплект“ – независима агенция за консултации и продуциране на съдържание, най-вече в сферата на дизайна и визуалната култура. Последният проект, който реализират съвместно с Община Габрово е посветен на квартал „Шести участък“. Адриана Андреева е част от екипа, работещ по предизвикателството „Новият Европейски Баухаус като инструмент за редизайн на градовете“ в рамките на Gabrovo Innovation Camp. 

Как върви работата в групата?

Интензивно и оптимистично, защото мерките, които предлагаме в нашата група, споделяйки ги с другите участници в кампа, са доста положително приети и най-важното е, че са реализуеми. Тоест това са мерки, които не са само мечти, а инструменти, които биха могли да бъдат много лесно  и удачно въведени от Общината. Не е нещо, което ще трябва да източи екстра ресурс, а по-скоро разчитаме на активите и ресурсите, които вече са налични.

Вчера бяха отчетени проблемите, пред които би се изправил процесът на развитие на квартала. Днес вече успявате ли да намерите възможни решения?

Да, всъщност ние адресираме като най-силен мотиватор проблемите, защото, решавайки ги, отиваме една крачка напред и си представяме какво може да се случи наистина, а не да витаем в облаците и да си мислим, че то някой ден от някого ще бъде реализирано.

Без да навлизате в подробности, можете ли да дадете оценка доколко Вашата идея, Вашият прототип отговаря на трите основни ценности, които новият европейски Баухаус залага?

На първо място мога да говоря за приобщаването, защото в сърцето на нашия прототип, ако така мога да нарека това решение за, Шести участък, стои приобщаването на живущите в този квартал и на бизнесите, които имат интерес там, също и на посетителите. За нас е много важно да работим с тези групи, така че те да получат удовлетворение и повишаване на качеството им на живот. Разбира се, естетиката също е много силен мотиватор за нас, но на този етап не сме работили толкова в тази посока. Предполагам, че всички мерки, които се предвидят и през плана ни на действие, ще трябва да се съобразяват с една висока естетика. Относно устойчивостта – според мен тя няма как да бъде пренебрегната в нито един проект, в нито едно нещо, което правим, защото е императив за поведението ни – и като личности, и като организации, и като хора с отговорност към обществото и природата.

Смятате ли, че това, което създадете, формулирате, ще може да е приложимо и на други места?

Защо не. Да! Този модел, който предлагаме, може да бъде адаптиран и от други общини, независимо дали са български или международни. Виждаме доста сериозен потенциал в този модел да се развива и на други места.

Говорих преди малко с най-младия участник във Вашата група. Как нейните идеи, идеите на младите се вписват в общата идея на групата?

Младите хора многократно казват, че им липсва повече разнообразие в социалния живот, тоест – места за излизане, места за общуване, така че ще трябва да се съобразим с тях и ще трябва да го предложим на Общината – да бъде стимулирано през мерките, които са заложени в нашия прототип.